Čitaj mi

NOVI SAD U AKCIJI „VELIKO SPREMANjE SRBIJE“

Načelnica Uprave za komunalne poslove Grada Novog Sada i zamenica predsednika Operativnog štaba za sprovođenje akcije „Veliko spremanje Srbije“ na teritoriji Grada Novog Sada Lidija Tomaš prisustvovala je akciji „Veliko spremanje Srbije“ koju u okviru kampanje „Očistimo Srbiju“, organizuje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.

-Grad Novi Sad se i ove godine tradicionalno uključio u akciju „Očistimo Srbiju“. Danas čistimo na teritoriji svih 46 mesnih zajednica i očekujemo učešće oko 14 hiljada volontera uključujuči i one koji su organizovani u okviru školskih ustanova, kulturnih, sportskih i drugih organizacija. Veliki broj mehanizacije koju su nam javna preduzeća i učesnici koji rade za Grad stavili na raspolaganje čistiće divlje deponije u svim prigradskim naseljima, kao i one sa oboda grada- izjavila je Lidija Tomaš i istakla da je u današnjoj akciji poseban akcenat stavljen na čišćenje priobalja, industrijskih zona i dečijih igrališta koja nisu u redovnom održavanju.

"Veliko spremanje Srbije" je akcija u kojoj građani Srbije, organizovano ili kao pojedinci, nevladine organizacije, strukovna i druga udruženja građana, u saradnji sa komunalnim i javnim preduzećima, kao i drugim privrednim subjektima, dobrovoljno pomažu da se u Srbiji ukloni što više otpada sa smetlišta i zaprljanih izletišta i da priroda i naseljena mesta postanu čistija i zdravija za život. Grad Novi Sad je uložio veliki trud da obezbedi volontere i organizuje neophodnu mehanizaciju kako bi se u akciji „Očistimo Srbiju“ i ove godine istakao kao jedan od lidera u angažovanju na polju zaštite životne sredine. Akciji čišćenja Ribarskog ostrva, gde su učestvovali i radnici kompanije „Merkator- S“ prisustvovala je direktorica Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije Željka Jurakić.

- Veoma mi je drago što svake godine okupljamo sve veći broj ljudi koji vide problem i hoće da učestvuju u njegovom rešavanju. Ipak, akciju organizujemo samo jednom u godini, a nama je važno da ljudi svakog dana budu svesni da sve što radimo direktno utiče na našu oklinu, a samim tim na naše zdravlje i na zdravlje naše dece - istakla je direktorica Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije Željka Jurakić.

Očekuje se da će na teritoriji Grada Novog Sada, u današnjoj akciji biti očišćeno oko 30 velikih divljih deponija, koje sadrže od hiljadu do deset hiljada kubnih metara smeća. Pozitivan efekat akcije se ogleda i u buđenju svesti i savesti građana.

Novi Sad, 9. jun 2012. godine