Čitaj mi

NOVI SAD PRVI U SRBIJI DOBIO STRATEŠKU MAPU BUKE

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je predstavljanju projekta „Strateška mapa buke i akcioni plan za grad Novi Sad u realizaciji IPA projekta prekogranične saradnje Srbija – Mađarska“. Tom prilikom učesnici ovog projekta predali su Gradu na korišćenje strateški dokument u cilju poboljšanja uslova života građana Novog Sada. Konferenciji su prisustvovali i zamenik gradonačelnika mađarskog grada Baje Robert Ferčak, dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad Zoltan Zavargo, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Olivera Simović i predstavnici Instituta za zaštitu na radu.

Glavni nosilac projekta bio je grad Baja iz Mađarske, a projektni partner sa srpske strane Tehnološki fakultet Novi Sad. U realizaciji projekta, učestvovao je Institut za zaštitu na radu kao izvođač merenja i izrade akcionog plana, a u obezbeđivanju odgovarajućih podataka značajan doprinos dao je i Zavod za izgradnju Grada, dok je Grad Novi Sad učestvovao u sufinansiranju projekta.

Cilj projekta je bio da se pripremi Strateška mapa buke i akcioni planovi za oba grada. On će pomoći Srbiji da uskladi svoj zakonski okvir sa direktivama Evropske unije u oblasti smanjenja buke, ali i omogućiti primenu ovih direktiva u južnim regionima Mađarske.

- Saradnja sa susednim državama i njihovim gradovima od izuzetnog je značaja, a IPA projekti prekogranične saradnje Srbija-Mađarska potpomažu zajednički razvoj mađarsko-srpskih pograničnih područja uz podršku Evropske unije. Kroz težnju da se Grad razvija, uključili smo se u projekat koji će našim sugrađanima obezbediti bolje uslove života. Mađarska je odličan partner, jer ima veliko iskustvo u izradi strateških mapa i akcionih planova za suzbijanje buke. Na osnovu te mape, urađen je i plan za njeno otklanjanje u najkritičnijim delovima grada, tamo gde buka prelazi dozvoljen nivo. To će doneti značajno unapređenje životne okoline i poboljšanje uslova života kako građanima Baje, tako i Novog Sada, a nadam se da ćemo nastaviti sa jačanjem već dobre saradnje sa našim susedima i u budućnosti – rekao je gradonačelnik Vučević i tom prilikom zahvalio se svim učesnicima ovog projekta.

Dekan Tehnološkog fakulteta Zoltan Zavargo je istakao da će najveće koristi od ovog projekta imati građani Novog Sada jer će strateška mapa buke i akcioni plan biti osnov da se nivo buke svede na nivo koji se zahteva EU standardima i našim pravnim aktima. Takođe je naglasio da je Novi Sad prvi grad u Srbiji koji je uradio ovaj strateški plan, a bez strateške karte i akcionog plana grad ne može da konkuriše na EU fondovima.

Zamenik gradonačelnika mađarskog grada Baje Robet Ferčak rekao je da je ponosan na Novi Sad i Baju što imaju strateške mape buke i izrazio veliko zadovoljstvo što je ovim projektom učinjen prvi korak ka plodnoj i uspešnoj saradnji između grada Baje i Novog Sada.

Novi Sad, 27. novembar 2013. godine