Čitaj mi

NOVI SAD PRVI GRAD U SRBIJI U KOJEM SVE USTANOVE KULTURE IMAJU PETOGODIŠNјU STRATEGIJU

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovao je završnoj Konferenciji: Strateško planiranje u ustanovama kulture održanoj u Skupštini grada. Naime, u skladu sa Strategijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine i aktuelnim dvogodišnjim Akcionim planom, Gradska uprava za kulturu, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Fondacija „Novi Sad - 2021“ u saradnji sa UNESKO katedrom za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, pre godinu dana, zajednički su pokrenuli „Projekat 33“.

Cilј je bio jačanje kapaciteta ustanova kulture u Novom Sadu za strateško planiranje. U okviru toga je pružena profesionalna edukacija i podrška zaposlenima u tim ustanovama za izradu strateških planova, a radi većeg učešća građana u javnom kulturnom životu.

- Grad Novi Sad je postao prvi grad u Srbiji u kome sve ustanove kulture imaju petogodišnje strateške planove. Ukupno 33 takve ustanove su se tokom prethodnih godinu dana posvetile iscrpnom radu i sinhronizovano delovale kroz sve faze projekta koje smo pred njih postavili. Danas, na završnoj konferenciji možemo sa zadovolјstvom da konstatujemo da smo ostvarili zajednički cilј, ali, što je još važnije, da smo napravili dodatni korak napred, ka suštinskim, kvalitativnim i velikim promenama na bolјe. Novi Sad je ovim postao jedan od retkih gradova u regionu sa strateškim pristupom u oblasti kulture, zasnovanim na savremenim principima evropskih kulturnih politika. Ovo je svakako i još jedan pokazatelј zajedničkog delovanja svih gradskih ustanova i nivoa vlasti, tako da čestitam predstavnicima ustanova koji su sa svojim kolegama sprovodili ovaj zahtevan projekat, kao i kolegama iz Pokrajine, UNESKO katedre, Fondacije 2021 i drugima – rekao je Dalibor Rožić.

U okviru konferencije su predstavlјeni rezultati rada na strategiji svih ustanova, a održane su i diskusije o narednim koracima ustanova kulture. U uvodnom delu, o „Projektu 33“ govorili su njegovi rukovodioci Goran Tomka i Višnja Kisić. Oni su se osvrnuli na samu bit procesa -  metodologiju, koncept, izazove u radu i rezultate. Celokupan proces metodološkog planiranja, edukacije i mentorstva organizovala je UNESKO katedra, Univerziteta umetnosti u Beogradu, a prisutnima se obratila i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević koja je pohvalila angažovanje svih učesnika na projektu i poželela da realizacija postavlјenih cilјeva bude efikasna i plodotvorna.

Novi Sad, 14. oktobar 2019. godine