Čitaj mi

NOVI SAD POSTAO SEDIŠTE VELIKE AMERIČKE KOMPANIJE KOJA OTVARA NA HILJADE NOVIH RADNIH MESTA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa predstavnikom Novosadskog privrednog društva NEOBUS Petrom Matijevićem prisustvovao potpisivanju ugovora o dugoročnom zakupu proizvodne hale od oko 18.000 m² u industrijskoj zoni grada Novog Sada. Ugovor je potpisan između novosadskog privrednog društva NEOBUS doo, koje posluje u sastavu Industrije mesa „Matijević“ doo Novi Sad i američke kompanije DELPHI EUROPEN HOLDINGS LIMITED sa svojim predstavništvom DELPHI PACKARD doo u Novom Sadu. Ovlašćeni predstavnici ugovornih strana bili su za NEOBUS doo Novi Sad direktor Mirko Kalkan, direktor IM Matijević doo Novi Sad Branka Grubor i direktor MPZ-Agrar doo Novi Sad Želјko Radanović, a za DELPHI PACKARD DOO Novi Sad direktori Zdenek Blazek iz Češke Republike i Vincent Fagard iz Belgije.

- Ovo je veliki dan za Novi Sad i Novosađane i veoma sam ponosan što je Novi Sad postao sedište tako velike međunarodne kompanije kao što je DELPHI. Još smo ponosniji što je došlo do saradnje sa najvećom domaćom kompanijom „Matijević“, a koja je zasnovana na zdravim,  racionalnim i ekonomski opravdanim osnovama. Ovakav poduhvat, otvaranje novih 3000 radnih mesta u proizvodnji, nije viđen u našem gradu decenijama. U pitanju je 3000 novih plata u Novom Sadu, koje se oporezuju u budžet Grada, a pored direktnog upošlјavanja, neminovno će doći i do dodatnih zapošlјavanja i porasta prometa i obima pružanja drugih usluga u gradu. Tako se pokreće privreda jedne države, regiona i jednog grada, a veliku zahvalnost dugujemo i predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću na najdirektnijoj podršci ovom projektu, kao i kompaniji „Matijević“ i predstavnicima gradske administracije koji su strplјenjem i upornošću 14 meseci bili u kontaktu i razgovorima sa američkim investitorima i doveli nas do zaklјučenja ovog ugovora – rekao je gradonačelnik i poručio gospodinu Fagardu i njegoovm timu da su odabrali pravo mesto za razvoj kompanije – U širem kontekstu, dolazak međunarodnih kompanija mapira grad u međunarodnim okvirima, a jasna je i poruka koja se šalјe u političkoj konotaciji, da velike kompanije Srbiju dugoročno vide kao stabilan region. Sve što ovaj proizvodni pogon proizvede u Novom Sadu, biće izvoznog karaktera, što direktno utiče na spolјnotrgovinski deficit i mi ćemo imati nove proizvode napravlјene u Srbiji. Nadam se da će Novosađani i građani iz susednih opština iskoristiti ovu šansu i naći poslove u sektoru privrede – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević i poželeo dobrodošlicu DELPHI kompaniji u Novi Sad i uspešno poslovanje.

- Radi se o ugovoru dve potpuno privatne kompanije, američke DELPHI koji ima promet 17 milijardi dolara i IM „Matijević“, koja je takođe u privatnom vlasništvu. Ova investicija je prvenstveno značajna za Novi Sad u kojem će biti zaposleno oko 3 000 lјudi. Moja firma zapošlјava 2500 lјudi i ja znam šta znači zaposliti jednog radnika i koliko košta jedno radno mesto. Ovo je odlična šansa za sve nezaposlene građane Novog Sada. Takođe, dolazak ovako renomirane američke kompanije značajna je, kako za grad, tako i za našu zemlјu, jer je poslat signal da je ovo dobro mesto za poslovanje. Kada u jednu sredinu dođe američka firma, to automatski znači i sigurnost ulaganja. I za moju kompaniju je to putokaz da ulažem i dalјe, odnosno da zaradu usmeravam na kupovinu novih firmi u gradu i zemlјi - rekao je Petar Matijević.

Gospodin Vincent Fagard iz Belgije koji je potpisao ugovor u ime  DELPHI PACKARD doo Novi Sad zahvalio se Gradu Novom Sadu i gradonačelniku Milošu Vučeviću na iskazanom liderstvu i na strplјenju koje je imao u pregovorima sa ovako velikom korporacijom, a posebnu zahvalnost je uputio i Vladi Republike Srbije za podršku ovom projektu.

-Veliko je zadovolјstvo i čast biti danas ovde i predstavlјati DELPHI korporaciju. Mi smo kompanija koja proizvodi delove za automobilsku industriju, snabdevamo sve glavne klijente širom sveta i vodeći smo u svetu na polјu elektronike za automobile. Ovo je važan dan u našoj korporativnoj istoriji, kao prvi korak načinjen ka investiranju u Srbiji. Mi, kao velika multinacionalna kompanija, prvi put investiramo u novu zemlјu, tako da je potpisivanje ovog ugovora, sa te tačke gledišta, veoma važan trenutak. Mi ćemo imati značajna ulaganja koja će se odvijati u fazama u naredne tri godine, što će dovesti do otvaranja novih radnih mesta za oko 3000 lјudi do 2018. godine. Već sledeće godine do leta, imaćemo 1000 lјudi koji će raditi u našem objektu – rekao je Vincent Fagard.

Kompanija DELPHI EUROPEN HOLDINGS LIMITED je vodeća svetska tehnološka kompanija za tržište automobila i komercijalnih vozila, koja pruža rešenja za bezbedniju vožnju unapređujući kvalitet vozila u saobraćaju i zaštitu životne sredine sa ekološkog stanovišta. U zakuplјenom prostoru u Novom Sadu, kompanija DELPHI ima nameru da proizvodi opremu za povezivanje žica i kablova neophodnih za automobilsku industriju, tako da će postojati potreba za zapošlјavanjem od oko 3000 radnika, što će domaćoj ekonomiji biti od ogromnog značaja, kako za grad Novi Sad i Vojvodinu, tako i za Republiku Srbiju uopšte. 

Novi Sad, 23. decembar 2015. godine