Čitaj mi

NAPREDUJU RADOVI NA UREĐENJU KEJA

Realizacijom projekta rekonstrukcije i nadvišenja Keja, Novi Sad je prvi put u istoriji, siguran da je zaštićen od poplava. Popularno novosadsko šetalište, koje nakon rekonstrukcije ima moderno parterno uređenje i nove saobraćajne površine, svakodnevno dobija bolji izgled i funkcionalnost. Uređenje Keja doprinelo je oživljavanju obale Dunava i boljoj turističkoj promociji Novog Sada, a postavljanjem urbanog mobilijara i optičke mreže, građani su dobili reprezentativan prostor koji mogu svakodnevno da koriste. Početkom meseca počela je sa radom i gradska suvenirnica na Keju gde turisti mogu da kupe suvenire i dobiju korisne informacije, a radovi na Keju se nastavljaju.

Novosađani će završetkom radova na uređenju druge trase Sunčanog keja, koji se izvode na deonici od Bulevara cara Lazara do Mornarice, u ukupnoj dužini od oko 2700 metara, dobiti oko 5 kilometara uređenog šetališta pored Dunava.

Nakon rekonstrukcije okretnice na kraju Fruškogorske ulice okončana je većina radova na parternom uređenju trase od Mosta slobode do Bulevara cara Lazara. Urađena je postavka ivičnjaka i ploča, kao i asfaltiranje biciklističke staze, a nakon završetka radova na postavljanju javne rasvete i sadnje zelenog pojasa biće postavljena tartan podloga na trim stazi. Na Đačkom igralištu okončani su radovi na tribinama i radi se na postavljanju ivičnjaka i behaton ploča na stazama.

Napreduje i uređenje Keja od Mosta slobode do Mornarice i trenutno su u toku pripremni radovi za izgradnju pešačke, biciklističke i tartan staze na ovoj deonici. Svi radovi do sada teku planiranom dinamikom, a planirano je da oni budu okončani početkom septembra.

Pored radova na Keju, trenutno je na više lokacija na teritoriji grada i prigradskih naselja aktuelna popravka oštećenja na saobraćajnicama. Danas se ovi poslovi obavljaju u više ulica na naselju Klisa, a vrše se i pripremni radovi za asfaltiranje deonice u dužini od oko 1000 metara na putu Kisač - Čenej. Radovi na rehabilitaciji kolovoza u dužini od 700 metara u Ulici Kornelija Stankovića teku planiranom dinamikom, a njihov završetak očekuje se do 25. jula.

Novi Sad, 18. jul 2011. godine