Čitaj mi

POSETA UDRUŽENJU GRAĐANA "KIRIL I METODIJE"

Zamenik gradonačelnika Novog Sada mr Zoran Mandić posetio je udruženje građana "Kiril i Metodije" koje neguje makedonsku kulturu i običaje, i susreo se sa članovima Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine.

- Na nedavno održanim danima makedonske kulture pozvan sam da dođem u posetu u prostorije udruženja građana "Kiril i Metodije" i taj poziv sam sa velikim zadovoljstvom prihvatio. Novi Sad je multikulturalni grad i zbog toga se trudimo da komuniciramo i negujemo dobru saradnju sa svim nacionalnim zajednicama - istakao je zamenik gradonačelnika mr Zoran Mandić.

Udruženje građana ” Kiril i Metodije ” sa sedištem u Novom Sadu je formirano 2006. godine i predstavlja pravnog naslednika nekadašnjeg udruženja ”Šar-planina” formiranog 1989. kao društva jugoslovensko-makedonskog prijateljstva.

- Naše udruženje broji preko 60 aktivnih članova, a formirano je zbog potrebe da se građani makedonske nacionalne pripadnosti, okupe na jednom mestu druže, i udruže, kako bi sačuvali i negovali, pre svega makedonski jezik, tradiciju, kulturu, folklor i običaje. Takođe, negujemo kulturu i istorijske vrednosti Srbije, zemlje u kojoj živi veliki broj građana makedonske nacionalnosti - istakla je Vaska Čergoska , članica Nacionalnog saveta Makedosnke nacionalne manjine.

Udruženje održava redovne kontakte sa kulturnim i javnim ustanovama matične države i sarađuje sa sličnim udruženjima na teritoriji Vojvodine, razvijajući prijateljske odnose sa građanima drugih nacionalnih zajednica.

Novi Sad, 7. jun 2011. godine