Čitaj mi

Ulaganje u zaštitu životne sredine

U prisustvu ministra za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje dr Olivera Dulića, gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i direktorka Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije Željka Jurakić potpisali su Ugovor o donaciji za prvu fazu sanacije gradske deponije.Fond za zaštitu životne sredine obezbedio je u te svrhe 44.670.910,00, a ukupna vrednost projekta „Sanacije, zatvaranja i rekultivacije smetilišta u Novom Sadu“, u svim fazama iznosi 466.677.093,00 dinara. Nakon potpisivanja Ugovora ministar dr Oliver Dulić i gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić pustili su u rad liniju za sekundarnu separaciju otpada i obišli radove na izgradnji reciklažnog dvorišta na gradskoj deponiji.

-Potpisivanjem ovog vrednog ugovora, novom linijom za sekundarnu separaciju otpada i izgradnjom reciklažnog dvorišta zaokružujemo sistem za adekvatno tretiranje otpada i postajemo prvi grad u Srbiji sa maksimalnom iskorišćenošću sekundarnih sirovina, od čije prodaje ćemo mesečno ostvarivati prihod od 30 miliona dinara, a do sada smo na taj način zarađivali svega 5 miliona dinara – naglasio je gradonačelnik Pavličić i zahvalio se resornom ministarstvu bez čije podrške, kako je rekao, Grad ne bi mogao da finansira velike projekte u oblasti zaštite životne sredine. Nova linija za sekundarnu separaciju otpada finansirana je iz budžeta Grada u iznosu od 54.350.000,00 dinara, a na liniji će biti zaposleno 28 radnika u dve smene.

Za izgradnju reciklažnog dvorišta u Novom Sadu na gradskoj deponiji za ekvivalent stanovnika 100.000, resorno ministarstvo je, u okviru akcije „Očistimo Srbiju“, doniralo Gradu 30 miliona dinara. Najmanje isto toliko će Grad izdvojiti za sufinansiranje projekta za pripremne radove. Donacija se odnosi na gradnju hale i sadržaja unutar hale (linija za separaciju, boksovi, kontejneri, vaga i sl.). Prema rečima ministra Dulića Novi Sad je najbliže cilju da vrši sekundarnu separaciju ukupne količine otpada sa svoje teritorije tako da je u toj oblasti lider u Srbiji.

-Kada je reč o tretiranju otpada Novi Sad je već ušao u Evropsku uniju, i zbog tako dobrih rezultata, danas smo postigli dogovor da će resorno ministarstvo obezbediti 30 miliona dinara za pokrivanje zgrade SPENS-a solarnim panelima, a ostatak novca će obezbediti Grad. Takvim modernim rešenjem, odnosno korišćenjem sunčeve energije za grejanje i hlađenje, biće ostvarene značajne uštede – istakao je Dulić i dodao da je cilj ministarstva da do kraja mandata zaposle 10 000 ljudi u zelenoj ekonomiji. Gradonačelnik Pavličić poklonio je ministru Duliću knjigu Gradske uprave za zaštitu životne sredine 'Planeta čeka' namenjenu, pre svega, deci školskog uzrasta, u kojoj je na kreativan način istaknut značaj pravilnog odnosa prema otpadu, naglasivši da je najvažnije našim najmlađima približiti teme vezane za očuvanje životne sredine.

Novi Sad, 25. maj 2011. godine