Čitaj mi

KURS CENTRA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU U ZDRAVSTVU U NOVOM SADU

Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj pozdravio je učesnike akreditovanog edukativnog kursa „Dijagnostički ultrazvuk u traumi abdomena i doplersonografija krvnih sudova – drugi kurs“ koji organizuje Centar za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu, a koji se održava 10. i 11. februara u Novom Sadu na Medicinskom fakultetu.

- Iako moje kolege lekari prate savremene trendove i redovno nadograđuju i usavršavaju svoje znanje, prisutan je problem sa tehnologijom koja je sve skuplja kako za nabavku, tako i za održavanje. Novom Sadu nedostaje na primarnom nivou dosta opreme naročito za ovako brzu dijagnostiku koja bi u mnogome pospešila kvalitet i brzinu dolaska do ispravne dijagnoze pacijenata. U narednom periodu trudićemo se da sagledamo celu situaciju vezanu za neophodnost nabavke i ravnomerno raspoređivanje aparata po svim sektorima zdravstva.– rekao je prof. dr Kiralj, nakon čega je skup i zvanično otvoren uz reči da znanje konstantno treba razvijati i ići u korak sa napretkom tehnologije.

Ultrasonografija i dopler sonografija su neinvazivne, jeftine, pouzdane dijagnostičke metode dostupne u velikom broju ustanova i medicinskim centrima, a predavači na ovom kursu su iskusni radiolozi iz oblasti ultrasonografije koji se ovom dijagnostikom bave već desetinama godina. Kako postoji opšta potreba da ovu dijagnostičku metodu pravilno i adekvatno koristi sve više lekara koji se bave ultrazvučnom dijagostikom, kurs treba da doprinese još boljoj edukaciji polaznika, da pruži najvažnije informacije o tehnikama pregleda i da objedini dijagnostičke kriterijume.

Novi Sad, 10. februar 2011. godine