Čitaj mi

KREIRA SE APLIKACIJA O DOLASCIMA I ODLASCIMA AUTOBUSA JGSP NA LINIJI BR. ČETIRI

U okviru pilot projekta Grada Novog Sada, koji je deo projekta TRIBUTE, u toku su aktivnosti na izradi aplikacije za pametne mobilne telefone i pripremi za postavlјanje potrebne opreme na autobuskim stajalištima i u autobusima javnog gradskog prevoza. Po uspostavlјanju pilot projekta korisnicima javnog autobuskog prevoza na liniji broj četiri će biti pružene informacije o dolascima i odlascima autobusa u realnom vremenu, a na osnovu podataka iz vozila u koja će biti postavlјeni GPS uređaji. Takođe, korisnici mobilne aplikacije će dobijati i informacije o alternativnim vidovima prevoza (npr. biciklističkom) u cilјu zadovolјenja individualnih potreba na održiv način.

Grad Novi Sad, u partnerstvu sa sedam gradova i opština iz Jadransko-jonskog regiona (Milanom, Ljublјanom, Mariborom, Zagrebom, Patrasom, Sarajevom i Podgoricom) u okviru programa Interreg ADRION, učestvuje u međunarodnom projektu TRIBUTE - Integrisane i inovativne akcije za održivu nadogradnju urbane mobilnosti, čiji je osnovni cilј unapređenje gradskog prevoza razvojem efikasnijih transportnih usluga i rešenja za održivu mobilnost prilagođenu potrebama lјudi.

Projekat TRIBUTE je ušao u drugu godinu realizacije. Ceo konzorcijum planira da sledeći sastanak Upravnog odbora održi u Novom Sadu, u julu, i da ga organizuje uživo, a nakon ukidanja ograničenja putovanja zbog pandemije COVID-19. Sastanak će biti povod da projektni partneri razgovaraju o dosadašnjim rezultatima u implementaciji žive laboratorije i pilot akcija, kao i da otklone zastoje na koje su nailazili tokom prvih meseci, u pogledu definisanja transnacionalne strategije za održivu mobilnost u jadransko-jonskim gradovima TRIBUTE projekta.

Neka predviđanja su predstavlјena tokom godišnjeg događaja ADRION održanog 17. maja u Tirani (Albanija), u okviru 7. Foruma strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR). Ovom prilikom prof. Coppola (Politecnico di Milano, vodeći partner TRIBUTE-a) je predstavio TRIBUTE pristup („četvorostrukog heliksa“) za identifikaciju akcija orijentisanih na niskouglјeničnu i inkluzivnu urbanu mobilnost, sa fokusom na koncept „Ostrva mobilnosti“, odnosno implementiran pilot projekat Grada Sarajeva. Pored toga, TRIBUTE će sa sopstvenim štandom biti prisutan na konferenciji Velocity 2022 koju, od 14. do 17. juna, organizuje Evropska biciklistička federacija (ECF) u Ljublјani (Slovenija). To će biti odlična prilika da se istraže nove mogucćnosti saradnje sa drugim evropskim gradovima, kao i da se podele preliminarni rezultati pilot akcija TRIBUTE, posebno onih koje se odnose na razvoj zelenih biciklističkih ruta.

Novi Sad, 31.  maj 2022. godine