Čitaj mi

KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVODOM EPIDEMIJE GRIPA

Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Gradskoj kući, Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandra Novakov Mikić izneli su aktuelne podatke u vezi sa epidemijom gripa u Novom Sadu.

- Prema podacima koje smo dobili od direktora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, danas je 35 ljudi odsustvovalo s posla zbog simptoma gripa. Kada je reč o PU Radosno detinjstvo na današnji dan u vrtićima je bilo 2832 dece . Komisija za praćenje epidemije gripa grada Novog Sada svakodnevno dobija relevantne informacije i za sada grad funkcioniše normalno.- izjavio je gradonačelnik Igor Pavličić.

Na današnjoj sednici Gradskog veća , usvojen je Zaključak o pripremi Gradskih uprava, posebnih organizacija, Službi i Gradskog javnog pravobranilaštva za situaciju za vreme proglašene pandemije gripa kojim se nalaže starešinama da zaposlene u organima kojima rukovode obaveste o opštim merama prevencije koje treba preduzimati radi sprečavanja pojave, odnosno širenja virusa novog gripa.

- Zaključak, između ostalog, predviđa da se zaposlenima koji imaju simptome gripa, naloži da odu sa posla, odnosno da se jave izabranom lekaru radi pregleda i daljeg praćenja.. U slučaju da predškolske ustanove zatvore objekte, na zahtev zaposlenog sa detetom starosti do 7 godina, starešina je dužan da mu odobri plaćeno odsustvo do ponovnog otvaranja objekata. - rekla je prof. dr Novakov Mikić, ističući da još nema potrbe za zatvaranjem vrtića.

Na konferenciji je istaknuto da je za građane najvažnije da se pridržavaju mera prevencije i da se, ukoliko dobiju simptome gripa A (H1N1), jave odabranom lekaru nakon čega će dobiti detaljna uputstva o tome kako dalje da postupaju.

Novi Sad, 12. novembar 2009. godine