Čitaj mi

KONAČNA LISTA KORISNIKA 276 STANOVA U VETERNIKU

Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem 276 stambenih jedinica u Veterniku u zakup, na određeno vreme, sa mogućnošću kupovine u okviru RSP- Potprojekat 5-stambene jedinice je na 50. sednici održanoj dana, 23. januara 2019. godine, utvrdila Konačnu listu korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

Konačna lista korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biće objavlјena dana, 28. januara 2019. godine, na oglasnim tablama Odseka za izbegla, prognana i raselјena lica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada i mesnih zajednica Grada Novog Sada, internet prezentaciji Grada Novog Sada www.novisad.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem 276 stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, Komisija za izbor korisnika dodelјuje licima koja se nalaze na Konačnoj listi korisnika, rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

                                                                                                           Predsednik komisije
                                                                                                                   Žarko Mićin 

Novi Sad, 28. januar 2019. godine