Капитални пројекти

ATLETSKI STADION I ATLETSKA DVORANA
29.08.2023 - 10:25
Izgradnja novog Atletskog kompleksa u naselju Jugovićevo je višegodišnji kapitalni projekat, za koji je Grad Novi Sad obezbedio...