IZGRADNjA BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD-RUMENKA-IRMOVO-KISAČ-ČENEJ - 1. DEONICA NOVI SAD - MOST NA KANALU DTD KA IRMOVU

Dana 19.05.2023. godine, počeli su radovi na izgradnji prve deonice biciklističke staze Novi Sad – Rumenka – Irmovo – Kisač – Čenej, deonica od Novog Sada do mosta na kanalu DTD ka Irmovu, u dužini od 9,6km.

Vrednost ove investicije iznosi 213.627.987,46 dinara, dok je planirani završetak radova sredina marta meseca 2024. godine.
Ova investicija je od velikog značaja za Grad Novi Sad, jer predstavlja obilaznicu međunarodne EuroVelo 6 rute. U konačnoj realizaciji, u narednom periodu, Novi Sad će imati novu bicilističku stazu ka Čeneju u ukupnoj dužini od 20,2km.

EuroVelo je biciklistička mreža sastavljena od 15 dugih ruta koje pokrivaju i povezuju čitav evropski kontinent. Na delu između Novog Sada i Bačkog Petrovca, biciklističke staze predstavljaju deo Nacionalne biciklističke rute, koja je ujedno i planirana obilaznica EuroVelo 6 rute. Biciklistička ruta EuroVelo 6 kreće iz Francuske, a završava se u Rumuniji, na obali Crnog mora. Njena ukupna dužina je oko 3700km. U Srbiji trasa EuroVelo 6 rute sledi tok Dunava, te je poznata i pod imenom „Dunavska biciklistička ruta“.

Celokupna mreža biciklističkih staza, koja povezuje naseljena mesta na teritoriji Grada Novog Sada, kao obilaznica EuroVelo 6 rute, omogućiće stranim cikloturistima pristup brojnim turističkim znamenitostima, kako na teritoriji Grada, tako i u prigradskim naseljima. Kroz afirmaciju i stvaranje uslova za razvoj cikloturizma, podsticanje bržeg i jednostavnijeg kretanja ljudi, razvoj sporta i eko-turizma, povećava se atraktivnosti i konkurentnost turističke ponude i ukupan ekonomski razvoj regiona.