Kancelarija za rodnu ravnopravnost

Apolo centar
II sprat
Adresa: Trg slobode broj 3
Telefoni: 021/422 949 i 021/66 24 856

Odgovorna osoba za poslove rodne ravnopravnosti za Grad Novi Sad je v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada Branimir Radovanović.

Članom 2. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 65/2022) obrazovna je Kancelarija za rodnu ravnopravnost, sa položajem sektora, u sastavu Gradske uprave za opšte poslove.

U Kancelariji za rodnu ravnopravnost obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • praćenje sprovođenja politika i mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u organima Grada;
  • praćenje stanja o polnoj strukturi, broju i procentu zaposlenih i radno angažovanih lica u organima Grada;
  • evidentiranje podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i dostavljanje godišnjih izveštaja nadležnom ministarstvu u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti u organima Grada;
  • saradnju sa nadležnim ministarstvom, telima za rodnu ravnopravnost, ustanovama i drugim organima javne vlasti koji se bave sprečavanjem svih oblika diskriminacije, učestvovanje u preduzimanju mera i aktivnosti koje su u funkciji podsticanja i unapređenja rodne ravnopravnosti i otklanjanje svih oblika nepravilnosti u pogledu položaja i prava polova;
  • učestvovanje u projektima koji se odnose na oblast rodne ravnopravnosti;
  • pružanje stručne pomoći u integrisanju principa rodne ravnopravnosti i organizovanje edukacija zaposlenih u cilju implementacije principa rodne ravnopravnosti u organima Grada.