ЈАVNI KОNKURS ZА SUFINАNSIRАNJЕ PRОЈЕKАТА SRЕDSТVIМА IZ BUDžЕТА GRАDА NОVОG SАDА U CILJU ОSТVАRIVАNJА ЈАVNОG INТЕRЕSА U ОBLАSТI ЈАVNОG INFОRМISАNJА U 2017. GОDINI

Preuzmite tekst_konkursa_finale_info_ii_2017.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 33 KB)
Preuzmite novi_2017_obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 41 KB)
Preuzmite novo_2017_obrazac-1budzet-projekta.xls (application/vnd.ms-excel 177 KB)
Preuzmite novi_2017obrazac-2-narativni-i-finansijski-izvestaj.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 33 KB)
Preuzmite novi_2017_obrazac-2-2-finansijski-deo-izvestaja.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 47 KB)