JAVNA NABAVKA ULUGA - USLUGE POSREDOVANJA U OBEZBEĐENJU AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA (JN BR. 2/2017-GV)