J A V N I O G L A S O SPROVOĐENJU POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI GRADA NOVOG SADA RADI IZGRADNJE PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA U SREMSKOJ KAMENICI – MIŠELUK II, PARCELE BROJ 4125/2 K.O. SREMSKA KAMENICA, PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Preuzmite javni_oglas_miseluk_4125_2.doc (application/msword 39 KB)