Čitaj mi

IZGRADNJA SISTEMA KANALIZACIJE U KOVILJU

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa direktorom JP „Zavod za izgradnju grada“ Dejanom Mandićem i direktorom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Milošem Stanisavlјevićem obišao radove na izgradnji sistema kanalizacije u Kovilјu. U tom prigradskom naselјu je u ranijem periodu izgrađeno 44.469 metara mreže sekundarne kanalizacije, potisni cevovod u dužini od 848,92 metara i devet crpnih stanica, čime je omogućeno da problem odvođenja otpadnih voda bude rešen u celom naselјu i da sva domaćinstva dobiju mogućnost priklјučenja na kanalizaciju. Trenutno se izvode radovi na izgradnji priklјučaka za individualna domaćinstva. Investitor ovih radova je JKP „Vodovod i kanalizacija“, a izvođač je DOO „Bulevar Company.“

-Nalazimo se u završnoj fazi izgradnje kanalizacione mreže u Kovilјu, a to je obezbeđivanje uslova za priklјučivanje domaćinstava na sistem kanalizacije. Nakon izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u dužini od preko 44 kilometra, „Zavod za izgradnju grada“ je završio i najmoderniji prečistač na teritoriji grada, a sada nakon dobijanja upotrebne dozvole, to preduzeće je predalo poslove „Vodovodu i kanalizaciji“ da finalizuje započeto, odnosno da se obezbede priklјučci za oko 1300 domaćinstava. Hvala Mesnoj zajednici „Kovilј“ na saradnji i operativnosti, jer su omogućili da radnici iz „Vodovoda i kanalizacije“ budu stalno prisutni u njihovim prostorijama kako bi građani mogli da imaju direktnu komunikaciju sa njima i da zaklјučuju ugovore. Dobra vest je da čim se priklјučak dovede do njihove kuće, sistem odmah funkcioniše, tako da ne mora da se čeka na završetak radova po svim domaćinstvima, nego se odmah uklјučuju u sistem kanalizacije. Naš cilј je da u tri, četiri naredne godine konačno rešimo funkcionisanje kanalizacije na nivou celog grada i da se više ne bavimo tim pitanjem u 21. veku. U narednom periodu, JKP „Vodovod i kanalizacija“  krenuće sa  radom u Rumenki i Stepanovićevu, a ostaju još radovi u Bockama, kao i u delu Veternika i Adica da se izvedu do kraja -  rekao je gradonačelnik Vučević i dodao da je prihvatio inicijativu Mesne zajednice da građani sa prebivalištem u Kovilјu ne plaćaju putarinu na auto-putu za deonicu do Novog Sada i da je Grad preduzeo aktivnosti da na sve zakonske načine utiče na rešavanje tog problema.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Miloš Stanisavlјević rekao je da priklјučak košta oko 58 000 dinara i da može da se plati u 24 mesečne rate.

- Građani mogu da se priklјuče na kanalizacioni sistem grada odmah po završetku radova ispred njihove kuće. Oni ne moraju čekati da se svi u Kovilјu priklјuče, a i pre uplate prve rate mogu već da koriste kanalizaciju – rekao je Stanisavlјević.

Predsednik Saveta MZ "Kovilј" Mladen Vernački se zahvalio gradonačelniku Milošu Vučeviću na svim naporima koje Grad ulaže za obezbeđivanje kvalitetnijeg života svih građana tog prigradskog mesta, a posebno na tome što je ažurno reagovano na inicijativu Kovilјčana u vezi sa oslobađanjem plaćanja putarine do Novog Sada.

U cilјu dovođenja novoizgrađene kanalizacione mreže u funkcionalno stanje, krajem 2013. godine pristupilo se izgradnji prečistača otpadnih voda. Svi predviđeni radovi na izgradnji prečistača su završeni, izvršen je tehnički pregled objekta i ishodovana je upotrebna dozvola. Izgradnja prečistača je imala izuzetan značaj za stanovnike Kovilјa, jer su se time stvorili tehnički preduslovi za puštanje novizgrađene kanalizacione mreže u redovan rad. Nјeno dovođenje u funkcionalno stanje predstavlјa rešenje jednog od najvećih komunalnih problema i ujedno omogućava uslove za bolјi, ekološki ispravniji i kvalitetniji život stanovnika naselјa Kovilј.

Novi Sad, 21. januar 2016. godine