Čitaj mi

IZGRADNJA ARHIVA GRADA NOVOG SADA

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić obišao je radove na izgradnji Arhiva. Prva faza podrazumeva grube građevinske radove koje izvodi preduzeće „Best – izgradnja“ iz Novog Sada. Vrednost ugovorenih radova prve faze je 169.000.000 dinara, a rok za završetak je 6 meseci. Pošto je prema geomehaničkom elaboratu o ispitivanju tla konstatovano da se mora zameniti jedan deo tla do dubine na kojoj je nosivo tlo, radi se široki iskop, nasipaju se šljunak, pesak i tucanik i radi stabilizacija tla. Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „ Ex-ing“.

- Dobićemo novih 6000 metara kvadratnih prostora za Arhiv, što je tri puta više od onoga što se sada koristi. Po izgradnji ovog objekta Arhiv će u potpunosti biti preseljen, tako da ćemo osloboditi prostor na Petrovaradinskoj tvrđavi i koristićemo ga u svrhe za koje se Grad bude opredelio. Ovo je jedan od projekata za koji postoji konsenzus svih stranaka u Gradskoj skupštini. Svaki grad mora da vodi računa o kulturno istorijskom nasleđu, i ovim rešavamo problem čuvanja arhivske građe na duži period, na način kako to čine u razvijenim zemljama – naglasio je gradonačelnik Pavličić.

Arhiv je trenutno smešten u objektima starim 300 godina koji nemaju adekvatnu hidro izolaciju ni termoizolaciju, kao ni mogućnost praćenja i uticaja na mikroklimatske uslove. U ukupno 6 jedinica depoa čuva se građa u obimu od oko 7000 metara dužnih. Takođe veliki problem predstavlja i nepostojanje adekvatnog sistema protivpožarne zaštite.

Zbog toga se i pristupilo izradi projektne dokumentacije i izgradnji objekta Arhiva grada u ulici Filipa Višnjića broj 2a. Na toj parceli su bili magacinski prostori koji su porušeni i izvršena je priprema terena za izgradnju. Pozicioniranje novog objekta je izvršeno u skladu sa važećim planom detaljne regulacije za ovo područje. Objekat Arhiva će imati oko 6000 m2, suterensku etažu, prizemlje i dva sprata. Najveći deo objekta – oko 4000 m2 prostora su depoi, a u drugom delu su upravni deo, radionice za konzervaciju i reparaciju, snimanje i proučavanje građe, sale za edukaciju, biblioteka, izložbeni prostor i dr. U suterenskom delu su garaža i druge tehničke prostorije. Objekat će biti opremljen svim potrebnim instalacijama uključujući i sistem za suvo gašenje požara, kompletnom klimatizacijom i ventilacijom i kontrolom mikroklimatskih uslova za čuvanje arhivske građe.

Novi Sad, 19. decembar 2011. godine