INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE