Čitaj mi

INFRASTRUKTURNO OPREMANJE RADNE ZONE ''SEVER 4''

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktor JP ''Zavod za izgradnju grada'' Dejan Mandić obišli su radnu zonu ''Sever 4'' gde su u toku aktivnosti na infrastrukturnom opremanju te lokacije. Završeni su radovi na izgradnji retenzije i nasipanju terena na parceli od 8ha, predviđenoj za izgradnju privrednog objekta za kompaniju ''Lear'', a u toku su radovi na iskopu humusa, planiranju podtla i izradi nasipa od peska na drugoj parceli od 6ha, kao i radovi na izradi nasipa od peska za saobaćajnicu 1 i 2 i privremenu autobusku okretnicu na delu lokaliteta ''Sever 4''.

Reč je o najznačajnijem investicionom poduhvatu u 2016. godini jer podrazumeva kompletno infrastrukturno opremanje oko 190.000 kvadrata u radnoj zoni ''Sever 4'', na potezu od zaleđa Rafinerije ''Novi Sad'' do autoputa Beograd–Subotica. U prvoj fazi, opremaju se dve građevinske parcele od osam i šest hektara, a u sklopu toga je i izgradnja proizvodne hale od 30.000 m² na parceli od osam hektara.

- Izgradnja radne zone ''Sever 4'' je najvažnija kapitalna investicija Grada Novog Sada, jer za nas je od prvorazrednog značaja da otvaramo nova radna mesta za Novosađane. Grad neće stati nakon ovih 14ha već ćemo nastaviti da investiramo u radnu zonu, i naredne godine imaćemo 38ha potpuno opremljene građevinske zone. Ovo je pravi primer kako se pokreće privreda Grada, jer otvarenjem novih radnih mesta puni se gradski budžet iz kojeg možete da ulažete u razvoj i sređivanje grada. Za mene je ovo najveći uspeh, jer posle više decenija Novi Sad ima nove fabrike koje će zaposliti ljude, ali i novu radnu zonu za potencijalne ulagače - istako je gradonačelnik Miloš Vučević.

Prema rečima direktora JP ''Zavod za izgradnju grada'' Dejana Mandića privode se kraju postupci za izbor izvođača radova na izgradnji privrednog objekta sa parternim uređenjem i pratećom infrastrukturom, kao i za izvođenje radova na izgradnji saobraćajnih površina, vodovoda, fekalne kanalizacije, atmosferske kanalizacije i javnog osvetljenja na delu radne zone ''Sever 4'', a planirano je da ceo posao bude završen do kraja oktobra 2016. godine. Kako je Mandić ocenio rešenost svetski poznate američke kompanije da baš na ovom mestu realizuje svoju proizvodnju i za početak zaposli preko 2.000 radnika u objektu od oko 30.000m², sigurno će pozitivno uticati na druge potencijalne ulagače, zbog čega je u narednom periodu, neophodno nastaviti aktivnosti na daljem uređenju radne zone ''Sever 4''.

Druga faza uređivanja radne zone ''Sever 4'' obuhvata blizu 40ha, a radovi se odnose na nasipanje terena i izgradnju objekata infrastrukture kako bi se stvorili uslovi za nova investiciona ulaganja u ovu radnu zonu. Napominjemo da je ovaj deo Radne zone Sever IV površine od 57,5 hektara, Zaključkom Vlade Republike Srbije od 08.10.2015. godine prenet iz svojine Republike u svojinu Grada Novog Sada, bez naknade, radi privođenja zemljišta urbanističkoj nameni.

Novi Sad, 16. april 2016. godine