Čitaj mi

ИНФОРМАЦИЈА О НОВОПОСТАВЉЕНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ

Tri novopostavlјena semafora u Novom Sadu biće puštena u režim redovnog rada u sredu, 30. avgusta 2017. godine. Raskrsnicu Bulevara kralјa Petra I i Ulice Kralјevića Marka bilo je neophodno semaforizovati zbog velike gustine saobraćaja, otežanog prelaska pešaka, blizine škole i objekta Doma zdravlјa. Ovaj semafor će raditi u klasičnom režimu rada, u koordinaciji sa susednim semaforizovanim raskrsnicama.

Na raskrsnici ulica Cara Dušana i Đorđa Magaraševića postavlјen je pešački semafor radi povećanja bezbednosti saobraćaja, pre svega pešaka, čiji su tokovi intenzivni na ovoj lokaciji, s obzirom na to da se u neposrednoj blizini nalaze osnovna i srednja škola. Da bi se bezbednost pešaka podigla na viši nivo prilikom prelaska Ulice cara Dušana, a da bi se pritom što manje prekidali tokovi kolskog saobraćaja, ovaj semafor radiće u detektorskom režimu, što znači da će pešaci pritiskom na taster omogućiti pojavu zelenog svetla.

Pešački semafor postavlјen je i na Bulevaru cara Lazara, u blizini raskrsnice sa Ulicom Banović Strahinje i Ulicom kolo srpskih sestara, a u cilјu bezbednijeg kretanja pešaka i biciklista pri prelazu preko Bulevara cara Lazara kojim se odvija veoma frekventan saobraćaj. Ovaj semafor će takođe raditi u detektorskom režimu, odnosno sa najavom pešačkih tokova. Sem uvođenja svetlosne signalizacije, na predmetnom pešačkom prelazu izvršena je korekcija pešačkih staza, a uveden je i biciklistički prelaz, koji do sada nije postojao.

Na sva tri nova semafora postavlјeni su vremenski displeji, kao i zvučni uređaji za slepa i slabovida lica, a na Bulevaru kralјa Petra I i Bulevaru cara Lazara ugrađeni su i i brojači saobraćaja, čija je namena prikuplјanje podataka o broju i kategorizaciji vozila.

Napominjemo i to da će u najskorije vreme, odmah po ishodovanju potrebnih dozvola, biti puštena u rad još tri semafora - na raskrsnici Ulice Bate Brkića i Bulevara vojvode Stepe, na raskrsnici ulica Bate Brkića i Selјačkih buna i pešački semafor na Bulevaru Evrope (kod kasarne Jugovićevo). Pozivamo vozače da dodatno obrate pažnju na novopostavlјenu saobraćajnu signalizaciju.

Uprava za građevinsko zemlјište i investicije

Novi Sad, 28. avgust 2017. godine