GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE

Nadležnost uprave:

  • ostvarivanje delatnosti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, upis dece u predškolsku ustanovu, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata, projektno planiranje i opremanje zgrada i objekata predškolske ustanove.
  • praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja osnovnih i srednjih škola u skladu sa zakonom, utvrđivanje područja osnovnih škola radi upisa dece, praćenje redovnog pohađanja osnovne škole i podnošenje prijave protiv roditelja čije dete nije blagovremeno upisano u prvi razred ili čije dete ne pohađa redovnu nastavu, vođenje evidencije o nepismenim licima i licima bez potpunog osnovnog obrazovanja, obezbeđivanje troškova prevoza, ishrane i smeštaja učenika, ako na teritoriji grada nema odgovarajuće osnovne škole, obezbeđivanje sredstava u oblasti srednjeg i osnovnog obrazovanja za stručno usavršavanje i prevoz zaposlenih, obezbeđivanje sredstava za prevoz učenika osnovne škole koji imaju prebivalište na zakonom određenoj udaljenosti od sedišta škole, povlastice za prevoz učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju, prevoz učenika na republička takmičenja, utvrđivanje vrste i stepena ometenosti dece u razvoju i određivanje vrste škole u koju će se dete upisati, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje, opremanje škola i druge rashode za materijalne troškove škola u skladu sa zakonom.

U Gradskoj upravi obavljaju se kao povereni poslovi nspekcijskog nadzora u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa zakonom.

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema osnovnim školama.

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa planiranjem raszvoja delatnosti obrazovanja i vaspitanja, obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzorom nad korišćenjem tih sredstava.

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

v.d. nаčеlnikа: Radovan Kovačević
v.d. zаmеnikа nаčеlnikа: Milan Mihajlović

Kontakti: tel/fax: 021/4882-968 (tehnički sekretar)

email adresa: obrazovanje@uprava.novisad.rs