Čitaj mi

GRAD POKRENUO INICIJATIVU ZA VEĆE NADLEŽNOSTI U KONTROLI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Na konferenciji za novinare u Gradskoj kući predstavljena je inicijativa Grada Novog Sada za dobijanje većih nadležnosti u kontroli rada ugostiteljskih objekata i najavljena je akcija organizovanja obuke iz oblasti zaštite od požara za Novosađane.

Na konferenciji je istaknuto da su inspekcije koje deluju u Gradu odgovorne različitim nivoima vlasti, a da je nadležnost gradskih inspekcija, kada je reč o kontroli rada ugostiteljskih objekata, veoma  uska, i odnosi se na kontrolu radnog vremena, buke, i postavljanja letnjih bašti, dok građevinska inspekcija vrši kontrolu upotrebnih dozvola objekata.

- Zbog toga smo, početkom 2010. godine obrazovali jedno koordinacino telo svih inspekcija i povezali se sa Policijskom upravom u Novom Sadu i organizovali kontrole rada noćnih klubova, što je dalo najveće rezultate do sada. Međutim ni to nije dovoljno. Protiv Kontrasta podnete su 23 prijave za prekoračenje radnog vremena i njihovo procesuiranje je u toku u nadležnom Sudu međutim to nije dovoljno brzo rešenje – istakao je gradonačelnik Pavličić.

Prema njegovim rečima Grad ima dva predloga kako da se unapredi bezbednost u ugostiteljskim objektima.

- Kraći put podrazmeva da se svim inspekcijama, bez obzira na nivo vlasti kojem odgovaraju, daju veća ovlašćenja. Po sadašnjem stanju stvari inspekcije mogu samo da podnose prijave i da nalažu preduzimanje mera, ali u većini slučajeva ne mogu da zatvore lokale. Takođe jako je važno da se obezbedi policijska asistencija inspekcijskim službama i da za to postoji zakonska obaveza MUP-a. Drugi put, koji je složeniji, jeste da se nadležnost svih ovih inspekcija prenese na gradski nivo, da postoji jedan inspektor koji rukovodi svim ostalima, a kojeg će postavljati gradonačelnik, i tako imati mogućnost uticaja na rad inspekcijske službe – naglasio je gradonačelnik Pavličić.

Sekretar Vatrogasnog saveza Grada Novog Sada Ljubica Krnjajić najavila je da će u saradnji sa Gradom organizovati predavanja, tribine i obuke u cilju edukacije građana iz oblsti zaštite od požara. Program edukacije biće posebno prilagođen predsednicima skupština stanara, ali i omladini.

- Teme kojima ćemo se baviti su zakonske obaveze u zaštiti od požara, preventivne mere u stambenim objektima, uočavanje opasnosti od izbijanja požara. Takođe objasnićemo i kada je potrebna saradnja građana i nadležnih službi u cilju sprečavanja određenih ponašanja koja mogu izazvati požar, a obučićemo ih i kako da rukuju protivpožarnim aparatima – rekla je Ljubica Krnjajić.

Dragan Stanojević iz Udruženja ugostitelja Novog Sada rekao je da će i to udruženje uz podršku Grada, i u saradnji sa policijom i protivpožarnom zaštitom organizovati edukativni skup za ugostitelje.

- Tražili smo od protivpožarne inspekcije da nam pojasne šta su sve obaveze ugostitelja kada je reč o protivpožarnoj zaštiti, jer te informacije nisu objedinjene na jednom mestu, i ljudi ne znaju šta sve treba da preduzmu - rekao je Stanojević i dodao da im je neophodna i intenzivnija obuka za rukovanje aparatima.

Učesnici konferencije saglasni su da je bezbednije da objekat počne da fukcioniše tek kada  dobije sve prethodne saglasnosti. Na konferenciji je naglašeno da treba razmisliti o promeni zakonske regulative kada je reč o otvaranju i registraciji ugostiteljskih objekata, jer preduzeće može da se registruje u APR-u i čim dobije PIB može da koristi objekat.

 

Novi Sad, 6. april 2012. godine