Čitaj mi

GRAD NOVI SAD DOBIO ZAHVALNICU FONDA ZA STIPENDIRANJE UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je svečanosti Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu u okviru koje su zaključeni ugovori sa novom generacijom stipendista Fonda i dodeljene zahvalnice institucijama izvan Univerziteta koje su podržale rad Fonda u školskoj 2023/2024. godini, među kojima je i Grad Novi Sad. Tom prilikom, uručena je Zahvalnica Gradu Novom Sadu, a prisutnima se obratio gradonačelnik Đurić.

- Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, i zato Grad Novi Sad svake godine ulaže novac iz budžeta i u studentske stipendije. Zadovoljstvo je pomagati najboljim studentima i ulagati u njih. Smatram da je to najproduktivnije ulaganje, koje garantuje prosperitet i na posletku, bolju budućnost grada i naše države. Grad Novi Sad je godinama partner Univerzitetu u Novom Sadu u stipendiranju darovitih studenata i mladih naučnika. Više od 10 godina kontinuirano doniramo sredstva Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu. Počeli smo sa 5 stipendija u iznosu od 14.000 dinara, a danas smo došli do 20 stipendija u iznosu od 22.000 dinara. I u buduće ćemo nastaviti da povećavamo, kako broj, tako i iznos stipendija, jer se trudimo da naši mladi zaista imaju najbolje moguće uslove za obrazovanje - rekao je gradonačelnik Đurić.

Odlukom o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2023/2024. godinu, Grad Novi Sad je obezbedio stipendiranje dvadeset studenata u iznosu od 22 000 dinara mesečno po studentu. Ukupna sredstva koja su planirana za stipendije na osnovu Ugovora o saradnji između Univerziteta u Novom Sadu i Grada Novog Sada iznose 5 280 000 dinara.

Prisutnima su se obratili i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejan Madić, predsednik Saveta Fonda za stipendiranje prof. dr Boris Popović, kao i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Branko Markoski, predstavnici kompanije NIS a.d, kompanije DDOR Novi Sad i JKP „Informatika“ koji su kao i Grad Novi Sad, takođe dobili Zahvalnicu.

Novi Sad, 10. jun 2024. godine