Čitaj mi

GRAD NASTAVLJA BORBU PROTIV DROGE

Član gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandra Novakov Mikić prisustvovala je prоmociji knjiga „Droga i medicina“ i „Droga i društvo“, autora prof. dr Nikole Vučkovića, u kojima je celokupna problematika borbe protiv bolesti zavisnosti objašnjena kroz sadržaje najsavremenije teorije.

- Ogroman problem sa narkomanijom u našem društvu je što se o njemu ne govori dovoljno. Grad Novi Sad i Uprava za zdravstvo putem Gradskog odbora za prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, sprovode različite preventivne i edukativne aktivnosti, kako bi mladima skrenuli pažnju na ozbiljnost zloupotrebe droga, a nudeći im različite sadržaje kojima bi kvalitetno ispunili svoje slobodno vreme – istakla je prof. dr Aleksandra Novakov Mikić.

-„Droga i medicina“ je štivo posvećeno profesionalcima medicinske struke, a „Droga i društvo“ predstavlja prvu publikaciju na našim prostorima u kojoj su stručnjaci pokušali da obuhvate probleme u nemedicinskim sektorima uključenim u borbu protiv bolesti zavisnosti. Svoja viđenja i predloge za rešavanje postojećih problema dali su crkveni verodostojnici Pravoslavne crkve, stručnjaci policije, pravosuđa, zatvorskih ustanova, centra za socijalni rad, novinari i nevladine organizacije- rekao je autor knjiga prof. dr Nikola Vučković i dodao da takav intersektorski pristup predstavlja okosnicu Nacionalne strategije za borbu protiv droga.

Novi Sad, 17. decembar 2009. godine