Čitaj mi

GRAD DOBIO SPOR PO TUŽBI ''BRODOKOMERC NS''

Dana 26. 11. 2015. godine Grad Novi Sad dobio je presudu Upravnog suda, odeljenja u Novom Sadu, a koja je podneta po tužbi ''Brodokomerc NS'' doo iz Novog Sada. Tužba je podneta na doneto drugostepeno rešenje, tj. na rešenje Gradskog veća Novog Sada kojim je potvrđeno prvostepeno rešenje Gradske uprave za inspekcijske poslove u vezi pravilnosti i zakonitosti donetog rešenja o uklanju plovnog objekta koji se nalazi na levoj obali Duanava na stacionaži km 1254,800.

Gradska uprava za inspekcijske poslove je u procesu pripreme i ponovnog raspisivanja javnih nabavki (dokumentacija je pripremljena) u vezi sa uklanjanjem i čuvanjem bespravno postavljenih plovnih objekata na reci Dunav, na području Novog Sada.
Po sklapanju ugovora krenuće se u postupak prinudnog uklanjanja plovila po donetim rešenjima.
Na reci Dunav na području teritorije Novi Sad, trenutno ima 18 plovila iz kategorije restorana na vodi, plovila u funkciji turizma, ugostiteljstva, sporta i drugo.

Inspektor za kontrolu obale i vodenog prostora, u slučaju da vlasnik plovila nema rešenje o korišćenju dela obale i vodenog prostora, pokreće upravni postupak i nalaže rešenjem vlasniku plovila, da ga ukloni, a nakon pravosnažnog rešenja inspektor donosi zaključak o prinudnom izvršenju. Pokretani su prekršajni postupci u više navrata protiv vlasnika plovila, isti su kažnjeni, ali i pored novčanog kažnjavanja nisu postupili po pravosnažnom rešenju.

Novi Sad, 26. novembar 2015. godine