Čitaj mi

EVIDENTIRANJE INTERNO RASELJENIH LICA I SVIH ROĐENIH NA PROSTORU KOSOVA I METOHIJE ZA VEĆU IZLAZNOST NA LOKALNE IZBORE NA KiM

Sa željom i u najboljoj nameri da obezbedi što veću izlaznost interno raseljenih lica, kao i svih rođenih na prostoru Kosova i Metohije, na lokalne izbore na KiM, Grad Novi Sad počev od 22. avgusta 2013. godine, vrši neophodne pripremne radnje.

Grad Novi Sad poziva sva interno raseljena lica, sa boravištem na prostoru Grada Novog Sada, kao i sve rođene na prostoru Kosova i Metohije, da pristupe evidentiranju (registraciji). Evidentiraju se ( registruju) lica koja imaju pravo glasa i ona lica koja na dan 3. novembra 2013. godine stiču pravo glasa (postaju punoletni).

Evidentiranje (registracija) se vrši do 2. septembra 2013. godine u prostorijama mesnih zajednica, radnim danima, u radno vreme mesnih zajednica.

Mole se interno raseljena lica, kao i rođeni na prostoru Kosova i Metohije, da prilikom pristupanja evidentiranju (registraciji) sa sobom ponesu lični identifikacioni dokument (legitimacija interno raseljenog lica, lična karta). Evidentiranju (registraciji) može pristupiti jedan odrasli član porodičnog domaćinstva tako što će sa sobom poneti lična dokumenta svih članova porodice sa pravom glasa (lične karate, legitimacije raseljenih lica, pasoše i slično).

Novi Sad, 23. avgust 2013. godine

Preuzmite poziv_za_evidentiranje.doc (application/msword 29 KB)