Čitaj mi

DELEGACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA LETONIJE U POSETI GRADU

Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltan Horvat primio je delegaciju zdravstvenih radnika iz Letonije koji, u organizaciji Svetske zdravstvene organizacije, od 21. do 24. septembra borave u Srbiji.

- Naši današnji gosti su predstavnici gradova Riga i Jurmalu, koji su članovi Evropske mreže zdravih gradova. Ovo je prilika da im predstavimo svoje aktivnosti i rezultate u okviru projekta „Novi Sad – zdrav grad“. Osim toga, saznaćemo kakva su iskustva Letonije u sprovođenju pristupa „Zdravlje u svim politikama“ koji podrazumeva da je zdravlje osnovni princip prilikom donošenja odluka u svim segmentima života u gradu - izjavio je prof. dr Zoltan Horvat i dodao da se takav pristup ostvaruje kroz  učešće svih sektora i kroz saradnju građana u kreiranju uslova za zdrav i kvalitetan život.

Načelnica Sektora za promociju zdravlja, Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Solvita Kalvina Makrecka se u ime delegacije zahvalila na prijemu i istakla da je u susretima sa zdravstvenim radnicima i predstavnicima gradova u Srbiji stekla utisak da se ovde, kao i u Letoniji mnogo radi na promociji zdravlja, kao i na jačanju saradnje između zdravstvenih ustanova i organizacija sa lokalnim samoupravama u ovoj oblasti.

- Gradovima Riga i Jurmalu status Zdravih gradova dodelila je Svetska zdravstvena organizacija, a od 2013. godine nas podržava i Ministarstvo zdravlja. Zahvaljujući toj podršci, uspostavili smo Nacionalnu mrežu zdravih gradova koja predstavlja važan instrument u implementaciji državne politike za promociju zdravlja, omogućavajući kako podršku, informacije i materijal  Zdravim gradovima, tako i inforacije o potrebama i povratnu reakciju za ministarstvo sa druge strane - objasnila je  Solvita Kalvina Makrecka.

Nakon prijema, održan je radni sastanak u cilju razmene iskustva u oblasti javnog zdravlja, intersektorske saradnje, kao i širenja mreže Zdravih gradova kojem su prisustvovali i šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović, načelnica Gradske uprave za zdravstvo Mila Uverić-Radović, Koordinatorka projekta „Novi Sad – zdrav grad“ doc. dr Olja Nićiforović Šurković i predstavnici Svetske zdravstvene organizacije.

Mreža zdravih gradova je dugoročni međunarodni razvojni projekat koji ima za cilj postavljanje zdravlja u vrh prioriteta urbanog razvoja i unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti kroz multisektorsko delovanje. Temeljna postavka projekta "Zdrav grad" je spoznaja da pri donošenju političkih odluka na nivou gradske vlade treba uvek obratiti pažnju na njihov mogući uticaj na zdravlje kao temeljnu vrednost. U oktobru 2014. godine Evropska mreža zdravih gradova odobrila je pristupanje Grada Novog Sada VI fazi.

Novi Sad, 23. septembar 2015. godine