Čitaj mi

BORBA PROTIV DROGE ZDRAVIM STILOM ŽIVOTA

Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltan Horvat obišao je sajamsku manifestaciju koja ima za cilj da izložbenim programom i različitim radionicama afirmiše zdrave stilove života u borbi protiv narkomanije, alkoholizma i drugih poroka, koji kao posledicu imaju nasilje u porodicama i porast kriminala. Manifestaciju koja se održava u okviru promotivne kampanje "In je biti clean" organizuje Rehabilitacioni centar "Duga", koji tim projektom obeležava pet godina rada.

- Objektivni problemi, kao što su nemogućnost zaposlenja ili besparica utiču na to da mladi ljudi u Srbiji budu prijemčivi različitim porocima, a tu pre svega mislim na drogu koja je danas svuda dostupna. Zato Rehabilitacioni centar "Duga" i projekti koji doprinose prevenciji i promociji zdravih stilova života, imaju veliki značaj i Grad će ih uvek podržavati - izjavio je prof. dr Zoltan Horvat i dodao da se nada da će mnogobrojni mladi Novosađani posetiti manifestaciju.

Iako precizni podaci o broju narkomana u Srbiji ne postoje, procenjuje se da u Srbiji ima i do 100 hiljada zavisnika od psihoaktivnih supstanci, među kojima je oko 25 hiljada heroinskih zavisnika. Osnivači udruženja "Duga" prepoznali su potrebu da pokrenu rehabilitacioni centar koji je besplatan za zavisnike i pridružili su se Nacionalnoj strategiji borbe protiv droge. Projektom "In je biti clean" promovišu zdrav život, motivišu celokupnu zajednicu da se uključi u borbu za ljudske živote, podstiču volonterizam kod mladih i pokreću zavisnike da se uključe u programe rehabilitacije.

Na manifestaciji koja se održava u holu Studija M, izlagači na štandovima su organizacije i pojedinci koji kroz sport, umetnost ili humanitarni rad predstavljaju zdraviji i perspektivniji način organizovanja slobodnog vremena. Takođe, na nekoliko punktova organizatori su predstavili opasnosti i probleme koji su posledica različitih poroka.

Novi Sad, 5. decembar 2013. godine