6. SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA

Na osnovu Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Službeni glasnik RS" broj 32/2019) Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava da će se

6. SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE
SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA
ODRŽATI U ČETVRTAK, 25. avgusta 2022. GODINE,
U  ZGRADI SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA, ULICA ŽARKA ZRENјANINA BROJ 2, U PLAVOJ SALI NA I SPRATU
SA POČETKOM U 09,00 ČASOVA

Sa sledećim dnevnim redom (javni deo sednice):

1. Razmatranje podnetih primedbi, predloga i sugestija na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije  zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama (lokalitet na uglu ulica Marka Milјanova i Filipa Višnjića),
2. Razmatranje podnetih primedbi, predloga i sugestija na Nacrt plana detalјne regulacije stanovanja „Avijatičarsko naselјe“ u Novom Sadu,
3. Razmatranje podnetih primedbi, predloga i sugestija na Nacrt plana generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu grada Novog Sada sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu grada Novog Sada na životnu sredinu,
4. Razmatranje podnetih primedbi, predloga i sugestija na Nacrt plana detalјne regulacije dela Salajke južno od Partizanske ulice u Novom Sadu.

Nacrti planova bili su izloženi  na javni uvid, a zainteresovana lica, koja su u toku trajanja javnog uvida dostavila pisane primedbe, imaju pravo da na javnoj sednici Komisije za planove obrazlože svoje primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Usled epidemiološke situacije u Republici Srbiji, mole se sva zainteresovana fizička i pravna lica koja žele da prisustvuju javnoj sednici Komisije za planove, da svedu broj predstavnika na minimum, uz obavezno poštovanje propisanih mera zaštite, kao i da se prijave Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove na planiranje@uprava.novisad.rs  ili na broj telefona: 021/423-015.