Čitaj mi

25 GODINA OD OSNIVANJA „EКOLOŠКOG FONDA“

Pre tačno četvrt veka, 28. decembra 1995. godine, Skupština Grada Novog Sada je u skladu sa tada važećim Zakonom o zaštiti životne sredine i drugim propisima, donela Odluku o obezbeđivanju sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine, odnosno, o osnivanju „Ekološkog fonda“. Novi Sad je tako postao prvi grad koji kontinuirano obezbeđuje sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine. U prethodnih 25 godina, koliko postoji „Ekološki fond“ Grada Novog Sada, menjali su se i zakoni i vlasti, kao i osnov za punjenje budžetskog fonda, ali je suština ostajala ista – sredstva su korišćena za brojne projekate u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine. Poslednjih osam godina, više nego ikada je rađeno na sprovođenju ekoloških programa, što je Novi Sad dovelo na korak do ulaska u porodicu gradova „Zelene prestonice Evrope“.

Кako je najavila članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost Mira Radenović, u 2021. godini planirane su još intenzivnije aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

- Posle 40 godina, u Novom Sadu smo podigli prvu novu parkovsku površinu. Sredstvima Budžetskog fonda 2018. godine urađen je Projekat pejzažnog uređenja parka severno od Ranžirne stanice i ulice Radomira Raše Radujkova, koji se prostire na oko 35 000 kvadratnih metara. Tokom naredne godine park će biti potpuno na usluzi građanima. Pored toga, ozelenili smo grad sa preko 20 000 stabala na različitim lokacijama, a samo je ove godine zasađeno oko 8 500 stabala. Nastavljamo našu akciju „Oživimo parkove“ i planiramo da obnovimo sve parkove na teritoriji Grada ali i da izgradimo nove zelene površine jer je ozelenjavanje najefikasniji način da se borimo protiv klimatskih promena i urbanog zagađenja vazduha. Svesni smo toga da savremeno i efikasno upravljanje zelenim površinama zahteva tačne informacije o njihovom rasporedu i površini, ali i sadržaju i aktivnostima koje se obavljaju na njima. U završnoj fazi je uspostavljanje informacionog sistema koji će nam omogućiti da u svakom trenutku imamo uvid u stanje zelenih površina, ali i da efikasnije planiramo i kontrolišemo radove na održavanju. Geografski informacioni sistem zelenih površina Grada Novog Sada, kao prvi korak u formiranju katastra zelenila, biće završen početkom sledeće godine. Pored novih planova, rešili smo i nasleđene probleme poput radioaktvnih gromobrana koje smo uklonili 2019. godine. Grad Novi Sad je prvi osnovao „Ekološki fond“. Posle 25 godina lider je po korišćenju svih raspoloživih resursa u cilju zaštite i unapređenja životne sredine - izjavila je Mira Radenović.

Novi Sad, 28. decembar 2020. godine