ZAKLJUČAK KOJIM SE UTVRĐUJU PROGRAMI KOJIMA SE OBEZBEĐUJU POSEBNI OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2016. GODINU

Preuzmite zakljucak.pdf (application/pdf 1997 KB)