Zajednički informacioni sistem javnog prevoza kao objedinjeni model - „UniTransModel“

U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija, odobrena su sredstva za projekat „UniTransModel“, koji je realizovao JGSP “Novi Sad” u saradnji sa Univerzitetom Segedina. Cilј projekta je da se usklade informacije o javnom prevozu i da se putnicima pruže informacije o saobraćajnoj infrastrukturi i redu vožnje javnog prevoza, da se omogući planiranje putovanja, praćenje u realnom vremenu i da se putnicima pruži  niz drugih operativnih mogućnosti, bilo da su u pitanju turisti, radnicima, ili korisnici međumesnih usluga javnog prevoza. Cilј je da se podsticanjem i promovisanjem korišćenja javnog prevoza smanji broj automobila u saobraćaju, što bi dovelo do smanjenja emisije štetnih gasova i do smanjenja broja vozila na putu čime bi se ukupan saobraćaj učinio bezbednijim. Takođe, cilј projekta je i privlačenje većeg broja turista putem pružanja korisnih i praktičnih informacija o regionu kroz korišćenje softverskih aplikacija razvijenih u okviru projekta. Ukupna vrednost projekta iznosi 278.332,00 evra,  pri čemu donacija EU iznosi 120.118,60 evra, a trajanje projekta je 16 meseci.