Čitaj mi

VUČEVIĆ I ŠEF MISIJE OEBS-a JAN BRATU NA SASTANKU U GRADSKOJ KUĆI

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji ambasadorom Janom Bratuom. Gradonačelnik mu je poželeo srdačnu dobrodošlicu u grad koji, kako je rekao, tradicionalno neguje evropske vrednosti kroz suživot raznih nacija, podstičući kulturološku različitost.

Sagovornici su ocenili da su vladavina prava i lјudskih prava imperativ u svakom društvu, te da je i uloga lokalnih samouprava u sprovođenju potrebnih reformi u državi, od velikog značaja. Vučević je istakao da je administracija Grada Novog Sada fokusirana na pobolјšanje ekonomskih prilika i otvaranje novih radnih mesta, nastojeći da obezbedi što bolјe uslove za život svih građana.

Značajna pažnja u Novom Sadu posvećena je kulturi, a posebno kroz Projekat Evropska prestonica kulture koji ima nacionalnu podršku, stvaramo ambijent da kultura bude važan resurs ukupnog razvoja i menjamo lice našeg grada.

- Radi se o projektima koji su sistemski i koji doprinose povezivanju lјudi na ovim prostorima, pokretanju kreativnih industrija i povezivanju civilnog i javnog sektora u ostvarenju glavnog cilјa, a to jeste da kultura postane način života – naglasio je Vučević.

Gradonačelnik i ambasador Jan Bratu složili su se da je stabilnost odnosa u regionu od suštinske važnosti za ekonomski napredak, a onda i za dalјu demokratizaciju društva u kojem su svakom pojedincu zagarantovana jednaka lјudska prava.

Novi Sad, 4. avgust 2021. godine