Čitaj mi

USVOJENI PETOGODIŠNJI STRATEŠKI PLANOVI USTANOVA KULTURE U NOVOM SADU

U septembru se navršilo četiri godine od usvajanja Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada, za period 2016-2026. godine. Tim povodom član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić održao je kolegijum predstavnika novosadskih ustanova kulture u Svečanoj sali Gradske kuće. Tom prilikom predstavlјeni su rezultati ''Projekta 33'' u okviru kojeg su izrađeni petogodišnji strateški planovi ustanova kulture, čime je Novi Sad postao jedinstven grad u regionu, gde gotovo sve ustanove kulture imaju usvojene petogodišnje planove razvoja. Inicijator ''Projekta 33'' bila je Uprava za kulturu Grada Novog Sada, a tokom njegove realizacije najtešnje je sarađivala sa Fondacijom ''Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture'', kao nosiocem procesa strateškog planiranja. Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama bio je partner na projektu, a nosilac je bila UNESKO katedra Univerziteta umetnosti u Beogradu koja je sprovela mentorski i edukativni proces.

- Ovaj Projekat realizovan je prateći Strategiju kulturnog razvoja Grada Novog Sada, a cilј je bio da se ujedine zaposleni svih naših ustanova, stručnjaci za pitanja kulturne politike iz Srbije i inostranstva i donosioci odluka. Tokom najdužeg, najtemelјnijeg i, po broju ustanova koje obuhvata, najobimnijeg poduhvata u pravcu strateškog planiranja, postigli smo izvanredne rezultate. Ustanove kulture su ostvarile čvrstu saradnju na brojnim radionicama, seminarima i mentorskim sastancima, a to je bila prilika za mapiranje izazova i modela njihovog prevazilaženja. Pozicioniranje svoje uloge u okruženju, otvaranje ka publici, analiza savremenih načina komunikacije, novih društvenih aspekata i novih uloga kulture, neke su od tema koju su razmatrane. Ja sam veoma zadovolјan što smo sproveli značajan proces i stvorili strategije koje će omogućiti da ustanove kulture ostvare maksimum svojih potencijala, te uslove da se stvore nove vrednosti iz njihovog udruženog delovanja – naglasio je Dalibor Rožić i čestitao svim učesnicima Projekta na ostvarenom uspehu. Dvojezična publikacija Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” o „Projektu 33” sabira strateške planove ustanova kulture na području Grada Novog Sada i opisuje koncept, faze i cilјeve projekta, te predstavlјa svojevrsni dokument o programima, merama i inicijativama pruženim od strane ustanova kulture u Novom Sadu.

Kako se moglo čuti na kolegijumu, nekoliko stotina zaposlenih i rukovodilaca u ustanovama kulture uzelo je učešća u Projektu, što će, kako je ocenjeno, dodatno doprineti pripremi Grada Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture.

- Od usvajanja Strategije kulturnog razvoja mnogo toga značajnog dogodilo se na polјu kulture u Novom Sadu. Usvojili smo Akcioni plan, otvorili nove ustanove kulture, nova mesta kulture, odnosno Kulturne stanice, što sve doprinosi decentralizaciji i povećanom uklјučivanju građana u kulturne aktivnosti. Takođe nastojimo da povežemo sve kulturne poslenike, posebno predstavnike vaninstitucionalne scene sa ustanovama i donosiocima odluka, da podstaknemo međunarodnu i intersektorsku saradnju. Mnogo je uloženo i u prostorne kapacitete i u programe kakve treba da ima Evropska prestonica kulture. Gradi se Kreativni distrikt u tzv. Kineskoj četvrti, jedinstven u regionu, završava se velelepna zgrada Muzičke i Baletske škole sa koncertnom dvoranom, podgrađe Petrovaradinske tvrđave i staro jezgro grada dobijaju novo ruho, a usmereni smo na to da kultura pokaže da može biti veliki zamajac ukupnog razvoja zajednice – zaklјučio je Dalibor Rožić.

Novi Sad, 24. septembar 2020. godine