Čitaj mi

USVOJEN PREDLOG REBALANSA BUDžETA GRADA NOVOG SADA

Na današnjoj sednici Gradskog veća Novog Sada kojom je predsedavao gradonačelnik Miloš Vučević usvojen je Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Budžet Grada usvojen je u decembru 2019. godine i ovo je njegova prva izmena, na osnovu procenjenih prihoda i primanja, te utvrđenih rashoda i izdataka budžeta.

Uzimajući u obzir nove projekcije sredstava i dodatnih prihoda, kao i deo prenetih neutrošenih sredstava, ovim Predlogom odluke za javnu potrošnju utvrđen je iznos od 30.193.751.596,44 dinara, 2,2% više sredstava u odnosu na prethodno planirana.

Novi Sad, 8. oktobar 2020. godine