Čitaj mi

USKORO NOVO LICE UNIVERZITETSKOG PARKA

U želji da Novosađanima ukaže na značaj ozelenjavanja, važnost postojanja parkova u urbanim sredinama, kao i boravka u parkovima i na zelenim površinama, Grad Novi Sad pokreće projekat „Oživimo parkove“ koji predstavlja kontinuirani nastavak akcije „10 000 stabala za Novi Sad“.

Početkom novembra počeće pripremni radovi na uređenju zelene površine u okviru rekonstrukcije Univerzitetskog parka koji će trajati do sredine decembra.

Pejzažno-parkovskom obradom, podizanjem novog zelenila i unošenjem novih sadržaja, taj prostor značajno će biti obogaćen. U okviru prve faze radova planirana je sadnja 88 novih stabala (breze, grabovi, koprivići, jasenovi i hrastovi).

Analizom postojećeg stanja dendroflore Univerzitetskog parka od strane Stručnog tima koji čine profesori i saradnici sa Poljoprivrednog fakulteta konstatovano je da će vredna i vitalna stabla biti zadržana, stabla na kojima je neophodna intervencija orezana, a bolesna i suva koja ugrožavaju bezbednost ljudi i objekata, i koja su doživela svoju fiziološku zrelost uklonjena.

Vizija Grada Novog Sada je da se u narednom periodu uradi rekonstrukcija svih parkova na teritoriji grada, kako zelenila tako i propratnog sadržaja, u cilju podsticanja građana da svoje slobodno vreme više provode u parkovima tokom cele godine.

Novi Sad, 29. oktobar 2020. godine