Čitaj mi

URUČENI SERTIFIKATI STUDENTIMA KOJI SU ZAVRŠILI PRAKSU U GRADSKOM JAVNOM SEKTORU

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj prof. dr Marijana Dukić Mijatović i v.d. rektora Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Radovan Pejanović uručili su sertifikate studentima koji su uspešno završili program profesionalne prakse u 2014. godini u gradskim organima uprave i službama, javnim i javno komunalnim preduzećima i ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Grad Novi Sad.

- Imamo uspešnu saradnju sa Univerzitetom, a kad je reč o univerzitetskoj profesionalnoj praksi, saradnja je ugovorom za 2015. godinu intenzivirana i podrazumeva više časova u okviru šestomesečnog programa. Imamo informacije da su studenti u ovom projektu prepoznali nešto dobro za sebe. Oni će moći u svoje radne biografije da unesu informacije da su već imali praktičan rad. Praktična znanja njima će mnogo značiti, a gradskoj upravi i preduzećima biće od koristi njihova kreativnost, nove misli i ideje, pa u toj sinergiji prepoznajemo uspeh istakla je – prof. dr Marijana Dukić Mijatović

Projekat Univerzitetski program profesionalne prakse u javnim i javno komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad pokrenuo je Univerzitet u saradnji sa Gradom 2013. godini.

- Ovaj program značajan je za kvalitet obrazovanja, jer donosi veoma bitnu dimenziju praktične primene stečenih znanja. Naš cilj je da novi humani kapital zadržimo u našoj zemlji, i očekujemo da će im ova praksa značiti kod zapošljavanja u budućnosti, jer odlivom mladih jako puno gubimo – naglasio je prof. dr Radovan Pejanović.

U šestomesečnom trajanju Programa 2013. Godine, 25 studenata završnih godina fakulteta Univerziteta imalo je priliku da se upozna i učestvuje u radu 11 javno i javno komunalnih preduzeća. Oslanjajući se na veoma pozitivna iskustva tokom prve godine implementacije Programa profesionalne prakse, smatrano je da je neophodno da to neprocenjivo iskustvo bude prošireno, te je i proširen projekat profesionalne prakse. Naime, Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Gradom Novim Sadom je u 2014. godini omogućio praksu za 35 studenata koji su svoja prva iskustva stekli u 16 javno i javno – komunalnih preduzeća, u 15 gradskih organa uprave, 2 službe, 10 ustanova i 3 organizacije čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Novi Sad, 20. februar 2015. godine