Čitaj mi

URUČENI SERTIFIKATI STUDENTIMA KOJI SU UČESTVOVALI U PROGRAMU PROFESIONALNE PRAKSE

Član Gradskog veća za privredu mr Goran Sečujski i prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Zita Bošnjak uručili su sertifikate studentima koji su učestvovali u Programu profesionalne prakse u javnim i javno komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad.

- Svi znamo da obrazovni sistem u Srbiji zaostaje za zahtevima tržišta. Poslodavci za određena radna mesta osim obrazovanja traže i radno iskustvo, a nije lako ispuniti te uslove. Ovaj program je, u tom smislu, odgovor Grada Novog Sada na zahteve tržišta. Novi Sad je univerzitetski centar i to je naš veliki potencijal. Namera nam je bila da izađemo u susret studentima, da im damo priliku da obogate svoje iskustvo, da uspostave važne kontakte i razviju potrebne veštine – naglasio je mr Goran Sečujski.

Prema rečima člana Gradskog veća za privredu Program će biti realizovan i u ovoj godini, a biće proširen tako da će studenti praksu moći da stiču i u gradskim upravama, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad.

- Program je omogućio studentima da svoje znanje stečeno u akademskim uslovima provere u praksi, u timskom okruženju kada se kroz kooperaciju dolazi do rešenja. To predstavlja vredan pokušaj da se pomogne studentima da što pre dođu do svog radnog mesta nakon školovanja – istakla je prof. dr Zita Bošnjak.

Program je prvi put realizovan školske 2012/2013. godine s ciljem da omogući studentima da steknu praktična znanja, veštine i potrebno iskustvo. U Programu je učestvovalo 20 mentora i 25 studenata izabranih na javno raspisanom konkursu koji je bio objavljen na sajtovima Univerziteta, Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje i Grada Novog Sada.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković u februaru su potpisali sporazum o saradnji povodom realizacije Programa profesionalne prakse u 2014. godini na osnovu kojeg će uskoro biti raspisan Javni poziv za studente.

Novi Sad, 13. mart 2014. godine