"UNAPREĐENjE MEĐUNARODNE DUNAVSKE BICIKLISTIČKE RUTE - CYCLING DANUBE"

Grad Novi Sad, preko Gradske uprave za privredu, ostvaruje prekograničnu saradnju kroz učešće na realizaciji projekta "Unapređenje međunarodne dunavske biciklističke rute - Cycling Danube". Vodeći partner u Republici Hrvatskoj je Vukovarsko-Srijemska županija, a vodeći partner u Republici Srbiji je opština Bačka Palanka, u partnerstvu sa Gradom Novim Sadom, opštinama Bač i Bački Petrovac i Turističkom organizacijom Bačke Palanke. Cilj projekta je jačanje rekreativnog cikloturizama u prekograničnoj regiji koji, kao jedan od vidova selektivnog turizma, u poslednjih nekoliko godina beleži veliki rast.  Projekat je realizovan. Ukupna vrednost projekta je 348.489,25 eura, a vrednost donacije je 293.125,60 eura.