Čitaj mi

ULICE U PODGRAĐU PETROVARADINA OBNOVLjENE ZAJEDNIČKIM ULAGANјEM GRADA I MINISTARSTVA PRIVREDE

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar privrede Goran Knežević obišli su lokalitete u Petrovaradinu gde su nedavno završeni radovi na izgradnji ulica Prote Mihaldžića, dela Lisinskog i dela ulice Vladimira Nazora, a te radove su zajednički finansirali Republika Srbija preko Ministarstva privrede i Grad Novi Sad, preko Uprave za građevinsko zemlјište i investicije, u ukupnoj vrednosti od 124.801.258 dinara. Prema ugovoru, a nakon zaklјučenja Aneksa I i povećanja vrednosti, u ukupnom iznosu sa PDV Republika učestvuje sa 33,46%, a Grad sa 66,54%. Pored toga, završeni su i radovi koje je finansirao Grad Novi Sad, a u pitanju je izgradnja javnog osvetlјenja vrednosti blizu 15 miliona dinara.

- Ovo je jedna u nizu investicija u Petrovaradinu koja se tiče obnove, rekonstrukcije i očuvanja Petrovaradinske tvrđave sa Podgrađem, koji je neodvojivi deo tvrđave. Zadovolјan sam kako izgleda Trg prote Mihaldžića, kao i ulice koje ga opasuju, jer zajedno stvaraju potpuno nov, prelep ambijent. Dobili smo jedan novi javni prostor gde će lјudi uživati, provoditi vreme, šetati i upoznavati se istorijom grada. U pitanju je investicija koju smo zajedno radili sa Ministarstvom privrede i predstavlјa dobar primer da može zajednički da se radi kada imate dobre i spremlјene projekte. Ovo je samo deo priče o ulaganju u Podgrađe, jer smo mi do sada investirali skoro pola milijarde dinara, uklјučujući ovaj trg, fasade i krovove. Poseban benefit je što smo u okviru ovih radova, naišli na veliko arheološko nalazište. To nas jeste malo usporilo, ali pronašli smo nešto što je od velike arheološke i kulturološke vrednosti, a to su delovi stare tvrđave. Ideja je da taj deo koji smo ostavili pod zemlјom, učinimo transparentnim za građane i turiste kako bi mogli da se upoznaju sa tim kako je nekada Tvrđava izgledala. Hvala ministru Kneževiću na podršci, a mi smo kao lokalna samouprava spremni da nastavimo da konkurišemo za druge projekte kod Ministarstva za sledeću godinu. Težimo da polako pretvaramo Podgrađe u pešačku zonu, u svojevrsnu turističku oazu. Na osnovu poslednjih istraživanja, rezultati pokazuju da većina lјudi pruža apsolutnu podršku da to bude pešačka zona. Ideja nam je da rekonstruišemo Beogradsku ulicu, da vratimo kaldrmu i da je ambijentalno i infrastrukturno pretvorimo u šetališe - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Ulica Vatroslava Lisinskog je širine 3.50 metara, sa kolovozom od turske kaldrme i trotoarima od kamenih ploča. U ulici Lisinskog obavlјeni su arheološki radovi i  pronađen je kanalizacioni kolektor iz 18. veka koji je restauriran. Završeni su svi predviđeni radovi na saobraćajnicama, a kanalizacija i vodovod su rekonstruisani. Ulica Vladimira Nazora ima promenlјivu geometriju, odnosno širina ulice u delu prema Beogradskoj je 3.50 metara, a posle ukrštanja sa Ulicom prote Mihaldžića, prema crkvi, širina je pet metara sa dvosmernim saobraćajem. Ulica se završava rampom, prema dalјoj površini posebne namene. Izvedeno je 110 metara kanalizacione mreže sa slivničkim vezama. Izgrađeni su kolovoz, pešačka staza i parkinzi. Ulica prote Mihaldžića dobila je pravilnu geometrijsku definiciju, postala jednosmerna ulica širine 3.50 metara, sa kosim parkiralištima, mestimično sa obe strane. Na delu Ulice prote Mihaldžića (od Vladimira Nazora do teretnog ulaza u bolnicu) završena su arheološka istraživanja, a rezultat su dva valorizovana nalazišta u istočnoj zoni ulice.

Ministar privrede Goran Knežević naglasio je da je Novi Sad grad budućnosti, mladih, kulture, a od skoro i grad investicija.

- Samo u prethodnih nekoliko godina, ovde je zaposleno više hilјada lјudi u fabrikama, u industriji, a to znači bogatiji budžet Grada Novog Sada. Na osnovu toga se mogu izdvajati pare za ovakve projekte, koji su odlični. Mi ćemo uvek učestvovati u svim kvalitetnim projektima koje predlože lokalne samouprave– rekao je ministar Goran Knežević.

Novi Sad, 28. oktobar 2019. godine