Čitaj mi

UKLANJANJE DIVLJE DEPONIJE NA ADICAMA

Početak radova JKP “Čistoća” na uklanjanju divlje deponije u ulici Šumskoj, u naselju Adice, obišli su pomoćnik gradonačelnika Novog Sada za komunalni sistem i energetiku Dragan Božić i direktor JKP "Čistoća" Vladimir Zelenović.

- Grad je opredelio 27 miliona dinara za uklanjanje divljih deponija, ali sa tendencijom da ta sredstva smanjuje, jer cilj nije čišćenje, nego prevencija stvaranja divljih deponija – istakao je Božić. On je pozvao Novosađane koji imaju veće količine otpada, da ga besplatno odlože na Gradsku deponiju i time preduprede stvaranje divljih deponija.

Vladimir Zelenović, direktor JKP “Čistoća” naglasio je da su divlje deponije problem sa kojim je preduzeće svakodnevno suočeno.

– Najčešće lokacije divljih deponija su na prilazima Gradu i prigradskim naseljima. U toku ove godine uklonjene su divlje deponije u Budisavi, Stepanovićevu, Veterniku, Futogu i Ledincima. Apelujemo na građane da sav kućni otpad odlažu u predviđene posude, kante i kontejnere, kako bismo, zajedničkim snagama, unapredili upravljanje komunalnim otpadom, a mesto stanovanja učinili lepšim – izjavio je Zelenović.

JKP “Čistoća” svakodnevno je angažovana na uređenju životnog okruženja. U proteklih godinu dana, uklonjeno je više od 6 000 divljih deponija koje, osim što ruže grad i svedoče o neodgovornom ponašanju prema okolini, predstavljaju i potencijalnu opasnost po zdravlje sugrađana.

Novi Sad, 9. oktobar 2014. godine