Čitaj mi

U NOVOM SADU POČELA ISPLATA NOVČANE POMOĆI

Gradsko veće Grada Novog Sada donelo je rešenje kojim je, u cilјu pobolјšanja materijalnog položaja, dodelјena novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 dinara i to za 1638 korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć 1473 roditelјa, odnosno staratelјa dece sa smetnjama u razvoju koja pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, 423 korisnika dnevnih boravaka i servisa za podršku odraslim i starijim licima sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koje realizuje Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, 229 hranitelјa dece koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a koja se nalaze u hranitelјskim porodicama i za 49 korisnika usluga Dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Domu „Veternik“ u Veterniku i servisa za podršku koje pruža Dom „Veternik“.

Navedena novčana pomoć se odnosi iskulјučivo na korisnike koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a oni sredstva mogu da podignu na svim šalterima pošte, kao i u banci „Poštanska štedionica“, uz važeću ličnu kartu.

Novi Sad, 15. decembar 2023. godine