Čitaj mi

STRUČNA PRAKSA I SAMOZAPOŠLJAVANJE - AKTUELNI JAVNI POZIVI

Grad Novi Sad raspisao je dva javna poziva – za realizaciju programa stručne prakse i za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima.

U pitanju su dve mere iz Akcionog plana zapošljavanja za 2013. godinu, koji Grad Novi Sad donosi sa ciljem uspostavljanja efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti.

Program stručne prakse obuhvata sticanje praktičnih znanja nezaposlenih lica, bez zasnivanja radnog odnosa, koji se prvi put stručno osposobljavaju za samostalan rad za zanimanje za koje su stekli određenu vrstu i stepen stručne spreme, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita. Program stručne prakse se finansira 12 meseci za 50 nezaposlenih lica sa završenim visokim obrazovanjem I i II stepena (četiri godine fakulteta ili master), uz obavezan uslov polaganja pripravničkog, odnosno drugog stručnog ili državnog stručnog ispita.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala u Novom Sadu i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od najviše 300.000,00 dinara u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti, radi osnivanja radnje ili privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos. Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci.

Do sada realizovanim merama iz Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2013. godinu zaposleno je 197 lica kod 104 poslodavca. U pitanju su mere: program finansiranja stručnog osposobljavanja i zapošljavanja pripravnika, organizovanje javnih radova od interesa za Grad i subvencije za otvaranje novih radnih mesta. U programu dodatne obuke i obrazovanja učestvovalo je 70 lica, a 30 studenata fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je imalo praksu u 12 novosadskih javnih i javno–komunalnih preduzeća.

Sve potrebne informacije o raspisanim javnim pozivima za stručnu praksu i samozapošljavanje mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka br. 110, brojevi telefona su 021/452 414 i 021/6614 085, odnosno na internet prezentaciji Grada u rubrikama na naslovnoj strani sajta - Aktuelni dokumenti i Konkursi. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse otvoren je do 28. oktobra 2013. godine, a javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Novi Sad, 17. oktobar 2013. godine