SPISAK NAKNADNO POZVANIH KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE SA KOJIMA ĆE SE OBAVITI INTERVJU

Preuzmite ranglista_novisad_-_naknadni.xls (application/vnd.ms-excel 223 KB)