Čitaj mi

ŠKOLE KLIZANјA I UMETNIČKOG KLIZANјA.

Javno preduzeće  ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ obaveštava sve zainteresovane da počinje upis u novi ciklus ŠKOLE KLIZANјA I UMETNIČKOG KLIZANјA.

Naziv programa:   ŠKOLA KLIZANјA I UMETNIČKOG KLIZANјA

Organizatori:  Klizački klub ,,Vojvodina“ i JP ,,SPC Vojvodina“

Koordinator:  Svetlana Trešnjić, instruktor klizanja

Fond:   8 nastavnih časova

Termini kursa: utorak i četvrtak-  od 8,00 do 9,00 / od 16,45 do 17,45
   subota -   od  8,30 do 9,30 časova

Upis:       na blagajni klizališta svakog radnog  dana od 10,00 do 20,00 sati

Cena:   3.000,00 dinara

Trajanje kursa:  24.10 – 9.11.2019.

Početak upisa:       17.10.2019.