Čitaj mi

SAOPŠTENJE SA REDOVNE SEDNICE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA

Na današnjoj sednici Glavnog štaba za vanredne situacije, nakon analize rada i funkcionisanja svih vitalnih institucija Novog Sada i Zimskih službi, doneto je nekoliko zaključaka.

Upravi za socijalni rad je naloženo da najugroženijim porodicama u gradu obezbedi ogrev i hranu, a da se Mesnim zajednicama dostavi gorivo za čišćenje snega u naseljima. Stanovnicima Velikog rita, kao trenutno najugroženijim stanovnicima grada je upućena dodatna pomoć. Tokom prethodne noći i današnjeg dana ekipe Zimske službe JKP „Put“ su uklonile sneg sa svih pristupačnih puteva u ovom naselju. Centar za socijalni rad je pripremio 350 paketa prehrambenih artikala, stanovnici se redovno snabdevaju hranom iz programa „Kuhinja na točkovima“, a stanovnicima se svakodnevno deli odeća. Drva za ogrev koja je Centar za socijalni rad preko Nacionalnog parka Fruška Gora poručio biće podeljena domaćinstavima ovog naselja.

Danas je usled ekstremno niskih temperatura došlo je do problema na napajanju na transformatorskoj stanici na Glavnoj razdelnoj stanici, na mestu preuzimanja toplotne energije od Termoelektrane-Toplane Novi Sad. Ovo je prouzrokovalo prekid grejanja u ranim jutarnjim časovima, a po uspešnom saniranju kvara u 10 časova, uspostavljena je ponovo sprega sa Termoelektranom-Toplanom Novi Sad, tako da je grejanje stabilno u celom gradu.

Potrebno je da se Vatrogasne ekipe Novog Sada, nakon reagovanja Komunalne policije, aktivno uključe u posao uklanjanja ledenica, kako bi se ova aktivnost odvijala što efikasnije u narednim danima.

Nakon odluke Vlade Srbije o štednji električne energije još jednom se upućuje apel građanima Novog Sada da maksimalno racionalizuju potrošnju, kao i to da se ograniči potrošnja velikih industrijskih korisnika koji nisu u grupi potrošača prioritetnoj za odvijanje svakodnevnog života ljudi.

Potrebno je u najkraćem roku smanjiti potrošnju struje za najmanje 30% na nivou grada. Naglašeno je da će od ove odluke biti izuzeta sva javno-komunalna preduzeća koja učestvuju u radu Zimske službe, ali je potrebno da se i ona maksimalno uključe u akciju racionalizacije potrošnje.


Novi Sad, 9. februar 2012. godine