REZULTATI POSTUPКA PO OGLASU O SPROVOĐENJU POSTUPКA PRIКUPLJANJA PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAКUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA