REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA U GRADU NOVOM SADU U DRUGOJ POLOVINI 2015. GODINE